Eğitim-öğretimde kalitesi ve başarılı çalışmaları ile öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini tamamlamaları, akranlarından  daha ileri düzeyinde bilşsel , pisko-motor becerileri kazandıran  seçkin bir kurum olmaktır.