Eğitim ve öğretimde kaliteli ve başarılı çalışmaları ile öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini tamamlamaları, akranlarından  daha ileri düzeyinde bilişsel , pisko-motor becerileri kazandıran  seçkin bir kurum olmaktır.